Strona dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę z wiatrakowcami, wiele ciekawych informacji dla aktywnie latających pilotów, porady jaki wybrać sprzęt, wymagane uprawnienia, kursy teoretyczne, bogata galeria, oferta szkoły latania oraz sklep

AKTUALNOŚCI

Strażacy skorzystają z wiatrakowca

Dzięki współpracy Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Juchach możliwe będzie wsparcie strażaków z powietrza, z pokładu prywatnego – i to czerwonego – wiatrakowca. 

Link do artykułu 

W miejscowości Jeziorkowskie w powiecie ełckim w marcu odbyło się spotkanie przedstawicieli Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego (MSL) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Starych Juchach. Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie, w ramach którego oba stowarzyszenia będą się wspierać w swojej działalności. Jedną z form współpracy będzie m.in. wykorzystywanie w działaniach OSP należącego do MSL wiatrakowca – prywatnej, czerwonej Eli. „Posiadanie przez MSL wiatrakowca ma wspomóc działania OSP podczas poszukiwań lub lokalizacji miejscowych zagrożeń. Podczas pierwszego spotkania mieliśmy możliwość zobaczenia, jak startuje i ląduje wiatrakowiec, a druh Łukasz Szady został pierwszym, który mógł sprawdzić jego możliwości podczas lotu, dzięki czemu mogliśmy ocenić przydatność tego sprzętu podczas poszukiwań” – informują strażacy. Członkowie stowarzyszenia będą mogli wykonywać loty patrolowe czy poszukiwawcze także innymi, należącymi do nich, statkami powietrznymi: paralotniami, motolotniami oraz samolotami ultralekkimi. Strażacy natomiast będą pomagać podczas organizowanych przez MSL pikników lotniczych. Podczas spotkania przedstawiciele OSP przeprowadzili także szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, co może przydać się podczas ewentualnych zdarzeń, nie tylko lotniczych.

Choć o wykorzystywaniu wiatrakowców przez Ochotniczą Straż Pożarną można od czasu do czasu poczytać w różnych mediach, jak dotąd tylko strażacy z OSP Baranów posiadają taką maszynę – Zen 1. I bardzo ją sobie chwalą oraz przekonują o jej przydatności w strażackiej służbie. Przychylnie do uskrzydlania OSP odnosi się Zarząd Główny Związku OSP RP z prezesem Waldemarem Pawlakiem na czele. Nie wszyscy druhowie podzielają jednak opinię zarządu organizacji i swoich kolegów z Baranowa – np. członkowie OSP w małopolskim Wieprzu bardzo krytycznie odnieśli się do pomysłu władz gminy, które chciały sprezentować im wiatrakowiec. Na strażackich forach temat budzi niemałe kontrowersje, a najczęstsze argumenty „przeciw” – to brak środków na inny, niezbędny sprzęt, jak pojazdy czy umundurowanie i wyposażenie indywidualne.

Rozwiązanie przyjęte przez MSL oraz OSP w Starych Juchach wydaje się więc dość rozsądne: bieżące utrzymanie wiatrakowca, jego obsługi, zdatności itp. nie zaprzątają na stałe głowy strażaków, którzy jednak w razie potrzeby mogą liczyć na powietrzny rekonesans. Zresztą pilot i właściciel Eli o znaku „SP-XREY”, a przy tym prezes MSL Andrzej Rejrat – jak sam mówi – wypatruje ewentualnych zagrożeń podczas każdego lotu. Podobnie zachowują się inni członkowie stowarzyszenia.

Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze zaprasza także na szkolenia dla pilotów wiatrakowców. Odbywają się one w zaprzyjaźnionym ośrodku Jerzego Grabowskiego, a pierwsi absolwenci już uzyskali polskie świadectwa kwalifikacji.

Sławomir Kasjaniuk